Storno podmienky

Bystrina Resort

V prípade zrušenia záväznej objednávky zo strany zákazníka má ubytovateľ vždy nárok na náhradu škody vo forme storno poplatku, ktorého výška sa určuje nasledovne :

1.Rezervačné a platobné podmienky
– 50% zálohová platba, splatná do 7 dní od potvrdenia rezervácie
– v prípade neuhradenia zálohy v termíne splatnosti sa rezervácia automaticky ruší
– za platbu sa považuje pripísanie finančnej čiastky na účet hotela

2.Storno podmienky
– 50% zálohová platba je v prípade storna nevratná

3.Zmena termínu pobytu
– termín pobytu je možné zmeniť najneskôr 7 dní pred nástupom a len v rámci jedného kalendárneho roka
– prípade, že je cena pobytu na pôvodný termín vyššia, ako cena v novo potvrdenom termíne, rozdiel sa nevracia, ale je možné ho vyčerpať v službách.
– v prípade, že je cena pobytu na pôvodný termín nižšia, ako cena v novo potvrdenom termíne, je potrebné najneskôr do 3 dní od potvrdenia zmeny uhradiť cenový rozdiel
– pobyt je možné meniť len 1-krát. Ďalšia zmena sa považuje za storno a klientovi uhradená záloha prepadá

4.Skrátenie pobytu a predčasný odchod
– na skrátenie pobytu a predčasný odchod sa vzťahujú storno poplatky vo výške 100% z ceny pobytu

v prípade skupiny so spoločnou stravou, pri zrušení objednávky zákazníkom deň pred nástupom a v deň nástupu činí storno poplatok 100% z celkovej ceny ubytovateľa za ubytovanie vrátane 1.spoločnej stravy v deň nástupu.

J+Z Bystrinaresort, s.r.o.
Demänovská Dolina 23
03101
IČO: 548 74 220, IČ DPH:SK 2121 814 981

mobil: +421/ 903 533 971, telefón: +421/ 44/ 5548 163

www.bystrinaresort.sk, bystrinaresort@bystrinaresort.sk